Krija  joga  ir  senu  meditācijas  tehniku  kopums,  kuru  pamatā  ir  apzināta  elpas  vadība,  dažādi koncentrēšanās un fiziskie vingrinājumi. To mērķis ir attīrīt un aktivizēt enerģētiskos kanālus mugurkaulā un galvā, lai cilvēks varētu uztvert 3 iekšējās dievišķās  kvalitātes  -  skaņu, gaismu un vibrāciju. Ar koncentrēšanos, lūgšanu un meditācijas palīdzību var sasniegt dziļa klusuma un  miera  stāvokli,  kas  palīdz  tuvoties  paša  iekšējai  realitātei  -  Dvēselei,  kā  arī  ļoti  pozitīvi ietekmē visas ikdienas darbības, attīsta visaptverošu mīlestību.

Krija joga ir tehnika, kas cilvēkam dod iespēju pilnveidot sevi un apzināties Dieva klātbūtni elpā, neatsakoties no pasaulīgās dzīves. Vārds kriya sastāv no diviem sanskrita vārdiem: kri, kas nozīmē darīt, un ya - dvēsele. Tātad, dvēsele ir tā nemirstīgā, nemainīgā un tīrā Dieva daļa cilvēkā, kas dod iespēju dzīvot un darboties šajā pasaulē. Tehnika ir sabalansēta tā, lai palīdzētu cilvēkam attīstīties visos līmeņos. Krija jogas pamatā ir dažu spēcīgu Hatha jogas vingrinājumu (tādu kā Maha mudra, Džjoti mudra u.c.) prakse savā īpašā, tikai šai tradīcijai raksturīgā veidā un kombinācijās. Šo tehniku nodot tālāk jeb mācīt drīkst tikai ļoti augsti garīgi attīstīti cilvēki, kas saņēmuši Kriya jogas līnijas vadītāja atļauju. Saskaņā ar skolotāju teikto šo tehniku var praktizēt jebkurš cilvēks, kurš to vēlas un ir saņēmis iniciāciju Krija jogā.