Bibliotēka

Izmantošanas kārtība
Krija jogas bibliotēkā esošās  grāmatas/ videolekcijas  ir paredzētas izsniegšanai  jebkuram interesentam;
Grāmatas/ videolekcijas iespējams palienēt izmantošanai 15 dienu garumā; 
Ja jums ir interese par bibliotēkas krājumos esošajiem materiāliem, lūdzu rakstiet uz e-pastu: biblioteka@kriya.lv